Źódła informacji

Treści na stronie AntyTradzik.pl opierają się na solidnych źródłach informacji opracowanych lub opublikowanych przez:

  • National Institutes of Health (Narodowe Instytuty Zdrowia Stanów Zjednoczonych)
  • U.S. Food and Drug Administration (Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków)
  • American Academy of Family Physicians (Amerykańska Akademia Lakarzy Rodzinnych)
  • American Academy of Dermatology (Amerykańska Akademia Dermatologii)
  • Acne.org (leczenie trądziku i społeczność osób z trądzikiem)
  • Mayo Clinic (organizacja non-profit zajmująca się medyczną opieką, badaniami i edukacją)
  • The Nemours Foundation (organizacja non-profit poświęcona polepszaniu zdrowia dzieci)